EQUATOR IV w Warszawie

Wykonujemy roboty instalacyjne na potrzeby budynku biurowego EQUATOR IV w Warszawie przy Al. Jerozolimskich. Budynek z certyfikatem BREEAM z oceną excellent. W zakresie naszych prac:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Instalacja oddymiania garażu i  ciągów komunikacyjnych ; napowietrzania klatek schodowych i szybów windowych
  • Instalacja wody lodowej wraz z maszynownią wody lodowej o łącznej mocy 2,5 MW
  • Instalacja grzewcza

Planowany termin zakończenia robót w kwietniu 2018 r.

eq2