Fabryka Papieru Czerwonak

Bierzemy udział w przebudowie sytemu wentylacji Waz z instalacjami towarzyszącymi w Hali MP2 Fabryki Papieru Czerwonak. Do naszych zadań należy:

  • instalacja wentylacji mechanicznej
    • wyrzut zanieczyszczonego powietrza z nad maszyn – instalacja z blachy 316 Ti spawana klasa C3
    • nawiew świeżego powietrza do hali – instalacja z blachy ocynkowanej w klasie C3
  • instalacja pary i sprężonego powietrza
  • konstrukcje stalowe ocynkowane ogniowo (10 ton) pod w/w instalacje
  • fundamenty pod w/w instalacje
  • prace demontażowe i odtworzeniowe
  • prace elektryczne i automatyka do urządzeń.

Zakończenie prac w październiku 2017 r.