Hotel Hilton By Hampton w Warszawie

Prowadzimy prace przy budowie hotelu Hilton By Hampton w Warszawie przy ul. Postępu. W zakresie naszych prac:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej, w tym : 8 central wentylacyjnych o łącznym wydatku 27.000 m3/h
  • Instalacja oddymiania garażu
  • Instalacja klimatyzacji w oparciu o system freonowy VRF o łącznej mocy chłodniczej 450 kW
  • Instalacja wodno-kanalizacyjna
  • Instalacja grzewcza
  • Instalacja technologii węzła ciepła
  • Instalacja tryskaczowa
  • Instalacja automatyki i BMS

Zakończenie robót planowane jest w marcu 2018 r.

imhbjpg2