Zakończenie budowy nowej lakierni Volkswagena we Wrześni

Zakończyliśmy realizację instalacji wentylacji, centralnego ogrzewania i odwodnienia dachu na potrzeby lakierni Volkswagena we Wrześni pod Poznaniem dla nowej generacji modelu Volkswagen Crafter.

Firma Euroklimat działała bezpośrednio na zlecenie firmy technologicznej Durr odpowiedzialnej za wybudowanie całego kompleksu lakierni. Obiekt zbudowany został zgodnie z aktualnymi wymogami pro-ekologicznymi dzięki czemu na linii produkcyjnej mogą być zużywane mniejsze ilości wody, energii i materiałów. Przyszły teren Zakładu Crafter obejmuje 220 ha. Możliwości produkcyjne nowej fabryki wynoszą 100 000 samochodów rocznie. Produkcja nowego modelu ma ruszyć już jesienią 2016 r.

Wszystkie prace związane z naszym zakresem zakończyły się zgodnie z planem. Zamontowaliśmy ponad 60 000 m2 kanałów wentylacyjnych. Uwagę należy zwrócić na bardzo utrudniony montaż części kanałów który odbywał się na wysokości ok. 30 m ponad poziomem posadzki. Poniżej zestawienie podstawowych materiałów zainstalowanych w obiekcie.

Wentylacja bytowa SHOP Ventilation

 • Kanały i kształtki prostokątne 34.820 m2
 • Kanały SPIRO 6.500 mb w średnicach od 200 do 900
 • Klapy p-poż 103 szt.
 • Nawiewniki wyporowe i kratki wentylacyjne 264 szt.
 • Przepustnice 152 szt.
 • Wentylatory dachowe 34 szt.

Wentylacja technologiczna WD Ventilation

 • Kanały i kształtki prostokątne 17.250 m2

Oddymianie budynku Desmoking System

 • Kanały systemu PROMAT 900 m2
 • Kanały i kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne 1.100 m2
 • Klapy p-poż 25 szt.
 • Wentylatory oddymiające 12 szt.

Napowietrzania klatek schodowych Staircase Ventylation

 • Kanały systemu PROMAT 1.100 m2
 • Baterie klap p-poż 10 szt.
 • Wentylatory napowietrzające 5 szt.
 • Automatyka 1 kpl.

Odwodnienie dachu hali i biurowca w systemie PLUVIA

 • Rury PE izolacja kauczukowa z płaszczem PVC średnica od 40 do 315 4.200 mb
 • Wpusty podgrzewane 156 szt.
 • Piony kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami 12 szt.

Wentylacja biurowca wraz z obiektami wewnętrznymi hali i klatkami schodowymi.

 • kanały i kształtki wentylacyjne wraz z izolacją 2.200 m2
 • Klapy p-poż 17 szt.
 • Anemostaty i kratki wentylacyne 200 szt.

Centralne ogrzewanie biurowca i pomieszczeń technicznych hali

Instalacja WD poziom +9,00 01.2016

Kanały Shop +0,00 12.2015

Kanały Shop +22,5 05.2015

Kanały WD +9,00 12.2015

Konstrukcja hali 02.2015 r.

Maszynownia poziom +22,5 12.2015

Montaż kanałów Shop +15,00 07.2015

Montaż pierwszych kanałów +22,5 05.2015

Obchód maszynownia +22,5 09.2015

Poziom +9,00 12.2015

Widok na halę z poziomu +22,5 02.2016