PIXEL 3

Budujemy zespół budynków biurowo-usługowych przy ul. Grunwaldzkiej/Babimojskiej w Poznaniu. Zakres prac:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej – 12 central wentylacyjnych o łącznym wydatku 163.950 m3/h
  • Instalacja oddymiania garaży – 4 wentylatory oddymiające o łącznym wydatku 240.000 m3/h
  • Instalacja klimatyzacji w oparciu o system freonowy VRV o łącznej mocy chłodniczej 3.192kW
  • Instalacja wodna – podgrzewanie wody za pomocą systemów VRV
  • Instalacja wody szarej – do podlewania zieleni
  • Instalacja kanalizacyjna – kanalizacja deszczowa: w systemie grawitacyjnym i podciśnieniowym;
  • Instalacja grzewcza – instalacja grzejnikowa i aparaty grzewcze oraz instalacja ogrzewania podłogowego
  • Instalacja technologiczna węzła cieplnego
  • Instalacja hydrantowa – 11 hydrantów wewnętrznych DN33 z wężem półsztywnym oraz 57 hydrantów wewnętrznych DN25 z wężem półsztywnym

Planowane zakończenie prac w czerwcu 2018 r.

pix3_2