EuroklimatProjekty UE

https://euroklimat.pl/wp-content/uploads/2021/03/innowacyjna_gospodarka-small.jpg
https://euroklimat.pl/wp-content/uploads/2021/03/europejski_fundusz_rozwoju_regionalnego-small.jpg

Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość

EUROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt pn.

 „Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B integrującego procesy biznesowe firmy EUROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA oraz jej Partnerów”

 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

        Celem projektu jest wdrożenie rozwiązania typu B2B, dzięki któremu poprzez elektroniczną wymianę danych, zostaną usprawniony procesy: zarzadzania realizacją zleconych usług, realizacją sprzedaży, obsługą reklamacji, monitorowania należności i rozliczeń, zarzadzania gospodarka magazynową. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.07.2014r. – 01.04.2015r. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Michała Koniecznego

[email protected]

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm

http://www.poig.gov.pl/

http://www.mrr.gov.pl/

https://www.msw.gov.pl/

http://www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO