FirmaEuroklimat

Członek grupy Elevion

Grupa Elevion jest jednym z wiodących europejskich dostawców ESCO na wszystkich płaszczyznach związanych z inteligentnym wykorzystaniem energii. Koncentrując się na zintegrowanych usługach energetycznych (ESCO), Elevion Group dostarcza rozwiązania, które płynnie łączą zrównoważoną redukcję CO2, ciągły wzrost efektywności energetycznej, znaczne oszczędności w kosztach energii, systemy energii odnawialnej oraz wszystkie obszary wyposażenia technicznego budynku (TGA) i usług.

Grupa Elevion łączy firmy średniej wielkości, które oferują wysoce elastyczne, wydajne i dostępne usługi energetyczne oraz rozwiązania w zakresie 360°, a także siłę finansową kontrolującego międzynarodowego holdingu.

Z obecnie około 54 skonsolidowanymi spółkami i ponad 4151 pracownikami, Grupa Elevion działa w 9 krajach – w tym w Niemczech, Austrii, Włoszech, Polsce i Rumunii. W 2020 roku zrealizowaliśmy 6000 projektów i wygenerowaliśmy łączne przychody w wysokości około 608 milionów euro. Grupa Elevion jest spółką zależną Grupy ČEZ.

Grupa ČEZ jest jedną z dziesięciu największych spółek energetycznych w Europie, z ponad 7 milionami klientów i około 32 000 pracowników. Umożliwia to Grupie Elevion generowanie i wykorzystywanie synergii i korzyści dla klientów i partnerów w całej Europie.

Elevion Group – Maksymalna energia dla indywidualnych rozwiązań.

www.eleviongroup.com