OfertaInstalacje teletechniczne

Hand pressing fire alarm button at school or business office. Close up of protection console against flame damage

Sygnalizacja Alarmu Pożarowego SAP

Sygnalizacja Alarmu Pożarowego (SAP) należy do najważniejszych rozwiązań technologicznych gwarantujących bezpieczeństwo budynków, osób i mienia. W razie pojawienia się w obiekcie ognia systemy ograniczają jego rozprzestrzenianie się i wywoływane szkody poprzez uruchomienie urządzeń gaśniczych i oddymiających, opuszczenie kurtyn oddzielających poszczególne strefy budynku oraz powiadomienie o pożarze służb ratunkowych.

SAP składa się z centrali alarmowej, ostrzegaczy (automatyczne czujki i ręczne przyciski) oraz sygnalizatorów. System monitoruje obiekt i ostrzega o niebezpieczeństwie zawiadamiając przy tym najbliższą jednostkę straży pożarnej. Jednocześnie nadaje komunikaty dźwiękowe i/lub głosowe dla ludzi przebywających wewnątrz budynków, dając sygnał do ewakuacji. Centrala SAP daje informacje systemom oddymiania o potrzebie otwarcia lub zamknięcia kurtyn i klap wentylacyjnych, a automatom gaśniczym o konieczności reakcji.

Instalowane przez nas systemy wykrywają również obecność szkodliwych dla życia i zdrowia substancji takich jak gaz ziemny, tlenek węgla czy gazy usypiające. Dopełnieniem naszej oferty w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych są systemy wczesnego wykrywania dymu oraz gaszenia techniką gazową, które znajdują zastosowanie głównie w centrach przetwarzania danych (Data Center).

Sterowanie Oddymianiem

Systemy automatycznego oddymiania stosowane są w celu ułatwienia ewakuacji z budynku objętego pożarem. We wczesnej jego fazie ogień zazwyczaj nie stanowi jeszcze bezpośredniego zagrożenia dla życia, jednak produkuje duże ilości toksycznego dymu, który skutecznie ogranicza widoczność w pomieszczeniach oraz powoduje poważne problemy z oddychaniem, prowadząc do omdleń.

Z tego powodu w ciągach komunikacyjnych budynków stosuje się systemy automatycznego oddymiania, które w razie wybuchu pożaru odprowadzają powstały w jego wyniku dym, ułatwiając w ten sposób ewakuację osobom znajdującym się w obiekcie. System wyposażony jest w czujniki rozmieszczone w kluczowych miejscach budynku. Po wykryciu przez nie zadymienia centrala sterowania uruchamia siłowniki, które otwierają okna i podnoszą klapy dachowe, pozwalając nagromadzonemu w budynku dymowi ujść na zewnątrz.

Zajmujemy się projektowaniem, realizacją oraz modernizacją systemów automatycznego oddymiania. Mogą one stanowić zarówno samodzielną instalację, jak i być sprzężone z innymi systemami bezpieczeństwa, na przykład sygnalizacją pożaru (SAP).

Fire security equipment and blueprint on a table. Good for security servise engeniering company site or advertising

Detekcja CO/LPG

W obiektach, gdzie stosuje się LPG jako paliwo, konieczne jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Niebezpieczeństwo stanowi zarówno sam gaz ziemny, który w razie wycieku może doprowadzić do wybuchu, jak również produkt jego niepełnego spalania – tlenek węgla.

Projektujemy, realizujemy i modernizujemy skuteczne systemy wykrywania i ostrzegania o obecności w powietrzu tlenku węgla i uwolnionego gazu (propan-butan), zapewniające bezpieczeństwo eksploatacji obiektów, w których wykorzystuje się ten rodzaj paliwa. Tworzymy systemy odpowiadające wymogom obowiązujących w naszym kraju przepisów prawa oraz dodatkowe zabezpieczenia, które zapewniają ponadprzeciętny poziom bezpieczeństwa.

Systemy powinny być stosowane m.in. w:
– garażach podziemnych
– halach ogrzewanych gazem
– obiektach przemysłowych

Sygnalizacja Włamania i Napadu SSWiN

Sygnalizacje włamania i napadu są jednymi z najczęściej stosowanych elektronicznych systemów zabezpieczeń. Rolą takiego rozwiązania jest wykrycie i powiadomienie o stanie zagrożenia w chronionym obiekcie, które zostało spowodowane wtargnięciem osób niepowołanych na jego teren.

Sygnały alarmowe mogą być przekazywane drogą telefoniczną, radiową lub przez Internet. Mogę one trafiać zarówno do osób prywatnych, jak i wyspecjalizowanych agencji ochrony mienia, które świadczą usługi monitorowania obiektów.

Urządzenia detekcyjne umieszczone w odpowiednich miejscach w pomieszczeniach budynku lub na terenie posesji przesyłają informację o zaistniałym zdarzeniu do centrali systemu. Centrala przetwarza informację i uruchamia odpowiednie urządzenia powiadamiające.

Oprócz sygnalizowania o ewentualnych zagrożeniach kradzieżą czy włamaniem, posiadają także wiele innych praktycznych funkcji. Nowoczesny system sygnalizacji włamania i napadu może być również wykorzystywany do zarządzania automatyką budynku.

Oferujemy pomoc na każdym etapie wykonania instalacji alarmowej, począwszy od projektu, poprzez wykonanie, a skończywszy na wsparciu technicznym i konserwacji czy modernizacji systemu.

glass broken from a house by an accident, man checking to repair
Office man using the id card to scanning at the access control.

Kontrola Dostępu / Rejestracja Czasu Pracy

System może jednocześnie spełniać dwa zadania – kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy, w zależności od miejsca, dla którego jest projektowany. Funkcje te mogą być pełnione jednocześnie lub rozłącznie.

Kontrola dostępu oraz rejestracja czasu pracy to rozwiązania, które coraz częściej są standardem w przypadku obiektów biznesowych, a to pierwsze zdobywa także popularność w przypadku nowoczesnych budynków mieszkalnych. Podstawowym zadaniem systemu jest ograniczenie dostępu niepowołanych osób do obiektu, jego wydzielonych stref lub określonych pomieszczeń. Zamiast tradycyjnych kluczy do otwierania drzwi używane są karty identyfikacyjne lub eTokeny, których uprawnienia dostępu można zmieniać w dowolnej chwili. Oznacza to, że w przypadku awansu lub odejścia pracownika z firmy istnieje możliwość natychmiastowego przydzielenia mu dostępu do dodatkowych stref lub zupełnego odebrania prawa wejścia do budynku.

Rozwiązanie może także realizować funkcję kontroli czasu pracy. Ponieważ każde wejście na teren budynku jest rejestrowane przez system, to na podstawie indywidualnych identyfikatorów można mierzyć czas przebywania danej osoby w obiekcie. Zbierane przez system informacje umożliwiają tworzenie raportów, które mogą być automatycznie przekazywane do działu kadrowego.

Oferujemy pomoc na każdym etapie wdrożenia systemu – począwszy od projektu, poprzez wykonanie, a skończywszy na wsparciu technicznym i konserwacji, jak również modernizacji systemu.

Telewizja przemysłowa CCTV

Projektujemy i wdrażamy profesjonalne systemy telewizji przemysłowej (CCTV). Monitoring wizyjny umożliwia zdalne śledzenie zdarzeń rejestrowanych przez kamery umieszczone na terenie jednego lub wielu obiektów, jak również otwartej przestrzeni (na przykład na parkingach, ulicach czy placach).

Zastosowanie telewizji przemysłowej pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa obiektu lub terenu dzięki stałej obserwacji obrazu z wielu kamer rozmieszczonych w newralgicznych punktach. Umożliwia to wykrywanie niebezpiecznych zdarzeń, stanowiących zagrożenie dla monitorowanej przestrzeni, takie jak wtargnięcie na teren zamknięty, kradzież sklepowa, naruszenie porządku publicznego czy wybuch pożaru. Pełni również rolę ochrony prewencyjnej – widoczność kamer odstrasza potencjalnych przestępców.

Budowane przez nas systemy telewizji przemysłowej opieramy na rejestratorach cyfrowych najnowszej generacji. Wyposażone są w układy automatycznego śledzenia obiektów ruchomych i stałych, posiadają funkcje detekcji ruchu oraz przesyłania obrazów przez łącza telekomunikacyjne i pocztę elektroniczną. Monitoring wizyjny może zostać zintegrowany z innymi systemami – alarmowymi, przeciwpożarowymi, kontroli dostępu lub infrastrukturą inteligentnego domu.

cctv
Hand holding tv remote control with Smart TV

Telewizja użytkowa RTV/SAT

Zajmujemy się projektowaniem, realizacją oraz modernizacją systemów telewizji konsumenckiej w obiektach mieszkalnych i użytkowych (np. hotelach, szpitalach). Dobrze wykonany projekt instalacji zapewni bezproblemowe dostarczanie sygnału do wszystkich przewidzianych w nim lokali i pomieszczeń. Od tego, czy plan zostanie poprawnie przygotowany i zrealizowany, zależy sprawność oraz możliwość późniejszej rozbudowy sieci.

Przystępując do projektu należy przede wszystkim wziąć pod uwagę liczbę i rozkład pomieszczeń, które mają być objęte dostępem do sygnału telewizyjnego. Od tego zależy zaplanowanie przebiegu przewodów oraz instalacja rozdzielników, a także dobór odpowiedniego wzmocnienia sygnału, by z równą siłą dobiegał do wszystkich gniazd abonenckich.

Dokładne planowanie pozwala uniknąć problemów związanych z zakłóceniami obrazu, które są zmorą źle zaprojektowanych instalacji. Ważnym aspektem jest także odpowiedni, jak najbardziej funkcjonalny układ gniazd, pozwalający na swobodne podłączenie odbiornika bez konieczności prowadzenia dodatkowych przewodów.