KarieraPraca

Euroklimat jako pracodawca

To ludzie tworzą firmę i decydują o jej sukcesie

Jako nieustannie rozwijająca się firma, Euroklimat zatrudnia osoby o najlepszych kwalifikacjach.

Nasi Pracownicy to eksperci w swoich dziedzinach, którzy z pasją i zaangażowaniem realizują nawet najbardziej złożone projekty. To właśnie dzięki naszym Pracownikom, ich talentom i umiejętnościom, jesteśmy w stanie zaoferować usługi idealnie dopasowane do potrzeb Klientów.

Ludzie to nasz najcenniejszy kapitał, dlatego dbamy o ich zdrowie, rozwój i kondycję. Zapewniamy komfort pracy, oferując przyjazne i bezpieczne miejsce pracy.

Co oferujemy

https://euroklimat.pl/wp-content/uploads/2021/03/co_oferujemy_kariera_h2.jpg

* wybrane stanowiska
Szczegóły odnośnie oferty będą dostępne podczas rozmowy rekrutacyjnej

Jak wygląda proces rekrutacyjny

ETAP 1

Zapoznaj się z treścią ogłoszenia. Zanim prześlesz do nas swoją aplikację na jakiekolwiek stanowisko pracy, dokładnie zapoznaj się z treścią ogłoszenia i spisem wymagań dla oferowanego stanowiska.

ETAP 2

Wyślij do nas swoje dokumenty aplikacyjne. Możesz odpowiedzieć na konkretne ogłoszenie rekrutacyjne klikając na link znajdujący się przy nim. Jeśli nie znalazłeś ogłoszenia na stanowisko, które Cię interesuje, a chciałbyś pracować z nami, prześlij do nas swoje dokumenty aplikacyjne. Skontaktujemy się z Tobą, gdy pojawi się oferta pracy zgodna z Twoim profilem.

ETAP 3

Rozmowa z pracownikiem HR. Skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy na rozmowę/spotkanie, aby Cię lepiej poznać. Wtedy opowiemy Ci szczegółowo o naszej ofercie i odpowiemy na Twoje pytania.

ETAP 4

Spotkanie z przełożonym. Zaprosimy Cię na kolejne spotkanie na którym poznasz swojego potencjalnego przełożonego. To kolejna okazja do zadania pytań szczegółowych dotyczących stanowiska i specyfiki pracy. To etap po którym otrzymasz od nas informację zwrotną, niezależnie od naszej decyzji.

Ochrona danych osobowych

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

EUROKLIMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Obornicka 68, 62-002 Suchy Las, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000788905, NIP: 7811619180, REGON: 63126891, kapitał zakładowy w wysokości 100000,00 zł.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: [email protected]

CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy 1) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (RODO art. 6 ust. 1 lit c) natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe np. dane dotyczące zdrowia będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 9 ust. 2 lit. a). Powyższe zgody wyraża Pani/Pan po przez posłanie do Administratora dokumentów aplikacyjnych (zgoda konkludentna). Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego, a Administrator będzie je przetwarzał do zakończenia procesu rekrutacyjne, na który Pani/Pan aplikuje.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie checkbox). W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą lub zostaną przekazane dostawcom systemów IT z którymi współpracuje administrator, firmom wspierającym procesy rekrutacyjne wraz z procesami zatrudnienia, firmom świadczącym usługi doradcze i audytorskie oraz upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, to jest dla przykładu: Policja bądź Sądy.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) oraz wobec Pani/Pana danych nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym w formie profilowania.

PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA

W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego.

1) – t. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy