EuroklimatPatenty

Przedmiotem wynalazku jest tłumik hałasu stosowany w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, do których podłączone są urządzenia wyciągowe oparów o odczynie kwasowym lub zasadowym, w szczególności z urządzeń mogących emitować opary ługów. Dzięki zastosowaniu rozwiązania wg wynalazku osiągnięto następujące efekty techniczno-użytkowe:

  • zwiększenie odporności elementów tłumika na opary o odczynie kwaśnym lub zasadowym,
  • wyeliminowanie niekontrolowanych wycieków z tłumika,
  • ograniczenie ryzyka związanego z ograniczeniem skuteczności tłumika na skutek skroplenia się i zamarznięcia oparów w tłumiku.

tlumik_halasu_EK