Budynek produkcyjno-magazynowy dla Wepa Professional. Piechowice

 • Wentylacja mechaniczna hali przygotowania masy:
  – wydajność instalacji wentylacji Vn=50 000 m3/h
 • Dostawa i montaż węzła cieplnego para-woda (glikol) z automatyką Q=700kW
 • Wykonanie rurociągów technologicznych zasilających centrale wentylacyjne
 • Wentylacja mechaniczna biur i zapleczy
 • Klimatyzacja biur oraz układ chłodniczy freonowy centrali wentylacyjnej biurowej
 • Ogrzewanie hali magazynu rol
  – dostawa i montaż aparatów grzewczo-nawiewnych o mocy 12kW – 12 szt. wraz ze sterowaniem
 • Klimatyzacja precyzyjna pomieszczenia laboratorium
  – dostawa i montaż szafy klimatyzacji precyzyjnej wraz z automatyką
Nazwa:
Budynek produkcyjno-magazynowy dla Wepa Professional
Lokalizacja:
Piechowice
Termin:
2017