HomeCategory

Obiekty przemysłowe

20160916_083317
20160725_134406
20160725_134446
 • Instalacja wentylacji mechanicznej
 • Instalacja klimatyzacji
 • Instalacja wodno-kanalizacyjna
 • Instalacja kotłowni
 • Instalacja gazu wraz z promiennikami i nagrzewnicami gazowymi
  • Nagrzewnice 5 szt. – 30,80 kW/szt.
  • Promienniki gazowe 20 szt. – 48,00 kW/szt.
DSCN0010
DSCN0018
DSCN0040
 • Wentylacja mechaniczna hali przygotowania masy:
  – wydajność instalacji wentylacji Vn=50 000 m3/h
 • Dostawa i montaż węzła cieplnego para-woda (glikol) z automatyką Q=700kW
 • Wykonanie rurociągów technologicznych zasilających centrale wentylacyjne
 • Wentylacja mechaniczna biur i zapleczy
 • Klimatyzacja biur oraz układ chłodniczy freonowy centrali wentylacyjnej biurowej
 • Ogrzewanie hali magazynu rol
  – dostawa i montaż aparatów grzewczo-nawiewnych o mocy 12kW – 12 szt. wraz ze sterowaniem
 • Klimatyzacja precyzyjna pomieszczenia laboratorium
  – dostawa i montaż szafy klimatyzacji precyzyjnej wraz z automatyką
ec-gorzow-1
DSC_0012
DSC_0014

Kompleksowe wykonanie wszystkich instalacji sanitarnych dla nowo budowanego bloku energetycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Projekt obejmował dostawę i montaż:

 • instalacji wentylacji
 • instalacji klimatyzacji
 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
 • instalacji wodno-kanalizacyjnej
rs_1
rs_2
rs_3
 • Instalacja wentylacji mechanicznej.
  – 6 central na hali wentylacyjnych o łącznym wydatku 180.000 m3/h oraz 3 centrale biurowe o łącznym wydatku 11.000 m3/h wraz z automatyką
 • Instalacja wentylacji technologicznej
  – 12 wentylatorów wyciągowych o łącznym wydatku 72.000 m3/h z układem kanałów wentylacyjnych z PP wraz z okapami wyciągowymi ( 25 szt)
 • Instalacja podawania granulatu
  – instalacja z rur nierdzewnych z układem krosownic, podłączeniem do maszyn wtryskowych ok 100 szt i silosów załadunkowych, układ sterowania z pompami próżniowymi
 • Instalacja klimatyzacji w oparciu o system freonowy VRF dwurowy łącznej mocy chłodniczej 25kW
 • Instalacja wodno-kanalizacyjna dla części biurowej wraz z białym montażem i akcesoriami łazienkowymi
 • Instalacja grzewcza dla budynków biurowych – kotłownia o mocy 160 kW A i 30 kW dla budynków biurowych, ogrzewanie systemy górnego z grzejnikami płytowymi w ilości ok 85 szt
 • Instalacja grzewcza hali produkcyjnej
  – aparaty grzewczo wentylacyjne na powietrzy obiegowym w ilości 26 szt o łącznej mocy grzewczej 1621 kW
  – zewnętrzne aparaty grzewczo-wentylacyjne w ilosci 8 szt o łącznej mocy grzewczej 1150 kW
 • Instalacja sprężonego powietrza – w technologi rur zaciskanych od Dn 15 do DN 100 ; sprężarkownia – 3 x sprężarka śrubowa, wydajność sprężarki 16,5 m3/min przy ciśnieniu 8,0 bar
 • Instalacja wody lodowej
  – wykonana w systemie rur PVC klejonych , główny ring z rur stalowych rowkowanych DN 200 ; instalacja podzielona na 3 układy:
  a) Instalacja chłodu technologicznego tool cooling o mocy chłodniczej 529 kW,
  b) Instalacja chłodu technologicznego oil cooling: o mocy chłodniczej 960 kW,
  c)  Instalacja chłodu technologicznego PVC cooling: o mocy chłodniczej 400 kW,
 • Instalacja gazowa – do zasilania kotłowni, central wentylacyjnych obsługujące halę prod. oraz do AGW wraz z układem detekcji gazu
 • Instalacja Automatyki :
  – dla instalacji technologicznych wody lodowej i sprężonego powietrza
  – dla central wentylacyjnych
  – dla AGW, kotłowni, wentylatorów wyciągowych
ideal-1
ideal-2
ideal-3

Budowa hali produkcyjnej z częścią magazynową i załadunkową wraz z biurowcem (częścią socjalno-biurową), pomieszczeniami technicznymi oraz wartownią.

Zakres prac:

 • instalacja wentylacji mechanicznej hali i biurowca
 • instalacja sprężonego powietrza i wody lodowej hali
 • instalacja gazowa (rura stalowa czarna po dachu hali do urządzeń)
 • instalacja wod- kan biurowca i sanitariatów hali
 • instalacja c.o. i c.t. wraz z kotłownią gazową biurowca
 • instalacja klimatyzacji VRF biurowca
FOTB3AA
WP_20161007_08_57_33_Pro
WP_20161007_08_57_54_Pro

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym, portiernią, budynkiem technicznym z wiatą, wiatą na rowery, pompownią ze zbiornikiem p.poż. wraz z układem komunikacyjnym, parkingami oraz urządzeniami i infrastrukturą techniczną, instalacjami (prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa).

Zakres instalacji:

 • instalacja wentylacji hali produkcyjnej oraz pomieszczeń budynku biurowo- administracyjnego
 • instalacja wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej laboratorium
 • instalacja klimatyzacji VRF pomieszczeń biurowych
 • instalacja gazu na potrzeby c.t. w hali produkcyjnej i zasilania kotła na potrzeby c.o. i c.t. w budynku biurowo-administracyjnym
 • instalacje wod.-kan. w budynku biurowo-administracyjnym i w węzłach sanitarnych na hali

W liczbach:

  • 7 central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych o łącznym wydatku powietrza ponad 80 000 m3/h
  • 29 nagrzewnic gazowych o łącznej mocy 1,9 MW
  • 40 destryfikatorów
  • kocioł gazowy 25 kW
  • ok. 140 grzejników
  • ok. 1700 m instalacji c.o. w budynku biurowo-administracyjnym
  • ok. 1400 m instalacji wody w hali i budynku biurowo-administracyjnym
  • ok. 1600 m instalacji gazu
  • ok 1000 m2 kanałów wentylacyjnych w budynku biurowo-administracyjnym
  • ok 3500 m2 kanałów wentylacyjnych w hali produkcyjnej
IMG_20190523_145426
DSC06262
DSC06309

Wykonawstwo instalacji wentylacji, wody lodowej oraz pary dla pomieszczenia Dry Room (czystego, z precyzyjną kontrolą wilgotności powietrza). Instalacja wentylacji ze stali ocynkowanej oraz stali nierdzewnej z kanałów i kształtek łączonych szczelnie poprzez spawanie i izolowana syntetycznym spienionym kauczukiem. Instalacja wody lodowej i pary z rur stalowych czarnych, spawanych, wraz z montażem armatury.

Wykonawstwo na zlecenie firmy koreańskiej CK Solution Co. Ltd. Oddział Polska.

sca-hygiene

Realizacja instalacji sanitarnych, wewnętrznych na potrzeby nowych magazynów SCA Hygiene Products w Oławie. W zakresie naszych prac instalacja: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o., c.t., wod-kan, hydrantowa.

W liczbach:

– 40 promienników o długości 56-60 m każdy
– instalacje grzewcze: ok. 900 mb rurociągów
– 9 wentylatorów dachowych (wydajność od 125 do 8000 m3/h)
– ok. 260 mb rurociągów stalowych DN20 sprężonego powietrza
– instalacja wody zimnej: ok. 300 mb rurociągów
– instalacja klimatyzacji typu Split
– instalacja hydrantowa: ok. 1000 mb rurociągów
– 25 hydrantów HP52
– 32 wpusty dachowe Geberit Pluvia