REUSS SEIFERT – Hala produkcyjno – magazynowa z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi

 • Instalacja wentylacji mechanicznej.
  – 6 central na hali wentylacyjnych o łącznym wydatku 180.000 m3/h oraz 3 centrale biurowe o łącznym wydatku 11.000 m3/h wraz z automatyką
 • Instalacja wentylacji technologicznej
  – 12 wentylatorów wyciągowych o łącznym wydatku 72.000 m3/h z układem kanałów wentylacyjnych z PP wraz z okapami wyciągowymi ( 25 szt)
 • Instalacja podawania granulatu
  – instalacja z rur nierdzewnych z układem krosownic, podłączeniem do maszyn wtryskowych ok 100 szt i silosów załadunkowych, układ sterowania z pompami próżniowymi
 • Instalacja klimatyzacji w oparciu o system freonowy VRF dwurowy łącznej mocy chłodniczej 25kW
 • Instalacja wodno-kanalizacyjna dla części biurowej wraz z białym montażem i akcesoriami łazienkowymi
 • Instalacja grzewcza dla budynków biurowych – kotłownia o mocy 160 kW A i 30 kW dla budynków biurowych, ogrzewanie systemy górnego z grzejnikami płytowymi w ilości ok 85 szt
 • Instalacja grzewcza hali produkcyjnej
  – aparaty grzewczo wentylacyjne na powietrzy obiegowym w ilości 26 szt o łącznej mocy grzewczej 1621 kW
  – zewnętrzne aparaty grzewczo-wentylacyjne w ilosci 8 szt o łącznej mocy grzewczej 1150 kW
 • Instalacja sprężonego powietrza – w technologi rur zaciskanych od Dn 15 do DN 100 ; sprężarkownia – 3 x sprężarka śrubowa, wydajność sprężarki 16,5 m3/min przy ciśnieniu 8,0 bar
 • Instalacja wody lodowej
  – wykonana w systemie rur PVC klejonych , główny ring z rur stalowych rowkowanych DN 200 ; instalacja podzielona na 3 układy:
  a) Instalacja chłodu technologicznego tool cooling o mocy chłodniczej 529 kW,
  b) Instalacja chłodu technologicznego oil cooling: o mocy chłodniczej 960 kW,
  c)  Instalacja chłodu technologicznego PVC cooling: o mocy chłodniczej 400 kW,
 • Instalacja gazowa – do zasilania kotłowni, central wentylacyjnych obsługujące halę prod. oraz do AGW wraz z układem detekcji gazu
 • Instalacja Automatyki :
  – dla instalacji technologicznych wody lodowej i sprężonego powietrza
  – dla central wentylacyjnych
  – dla AGW, kotłowni, wentylatorów wyciągowych
Nazwa:
IDEAL – Hala produkcyjno – magazynowa z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi
Lokalizacja:
Zielona Góra
Termin:
2017