HomeCategory

Obiekty użyteczności publicznej

tunel-3
tunel-2
????????????????

Realizacja dotyczyła montażu instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej na potrzeby części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych.

Wydajności powietrza wentylacyjnego:

  • instalacja napowietrzania klatek schodowych: łączna wydajność wentylatorów V=151 900 m3/h
  • instalacja oddymiania:
    • Komora wywiewna S1 – 14 wentylatorów. Wydajność nominalna każdego: 137.500 m3/h – łącznie 1.620.000 m3/h – 450 m/s
    • Komora S2 – 16 wentylatorów. Wydajność nominalna każdego 137.500 m3/h – łącznie 2.160.000 m3/h – 600 m/s
    • Strumieniowe – 10 szt. (5 par) – siła ciągu wentylatorów strumieniowych 905 N przy wydajności 25 m3/s (90.000 m3/h)
  • instalacja bytowa: V=11 340 m3/h