EUROKLIMAT JAKO PRACODAWCA
To ludzie tworzą firmę i decydują o jej sukcesie

Jako nieustannie rozwijająca się firma, Euroklimat zatrudnia osoby o najlepszych kwalifikacjach.

Nasi Pracownicy to eksperci w swoich dziedzinach, którzy z pasją i zaangażowaniem realizują nawet najbardziej złożone projekty. To właśnie dzięki naszym Pracownikom,  ich talentom i umiejętnościom, jesteśmy w stanie zaoferować usługi idealnie dopasowane do potrzeb Klientów.

Ludzie to nasz najcenniejszy kapitał, dlatego dbamy o ich zdrowie, rozwój i kondycję. Zapewniamy komfort pracy, oferując przyjazne i bezpieczne miejsce pracy.

CO OFERUJEMY

* wybrane stanowiska
Szczegóły odnośnie oferty będą dostępne podczas rozmowy rekrutacyjnej

JAK WYGLĄDA PROCES REKRUTACYJNY
ETAP 1

Zapoznaj się z treścią ogłoszenia. Zanim prześlesz do nas swoją aplikację na jakiekolwiek stanowisko pracy, dokładnie zapoznaj się z treścią ogłoszenia i spisem wymagań dla oferowanego stanowiska.

ETAP 2

Wyślij do nas swoje dokumenty aplikacyjne. Możesz odpowiedzieć na konkretne ogłoszenie rekrutacyjne klikając na link znajdujący się przy nim. Jeśli nie znalazłeś ogłoszenia na stanowisko, które Cię interesuje, a chciałbyś pracować z nami, prześlij do nas swoje dokumenty aplikacyjne. Skontaktujemy się z Tobą, gdy pojawi się oferta pracy zgodna z Twoim profilem.

ETAP 3

Rozmowa z pracownikiem HR. Skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy na rozmowę/spotkanie, aby Cię lepiej poznać. Wtedy opowiemy Ci szczegółowo o naszej ofercie i odpowiemy na Twoje pytania.

ETAP 4

Spotkanie z przełożonym. Zaprosimy Cię na kolejne spotkanie na którym poznasz swojego potencjalnego przełożonego. To kolejna okazja do zadania pytań szczegółowych dotyczących stanowiska i specyfiki pracy. To etap po którym otrzymasz od nas informację zwrotną, niezależnie od naszej decyzji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

EUROKLIMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Obornicka 68, 62-002 Suchy Las, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000788905, NIP: 7811619180, REGON: 63126891, kapitał zakładowy w wysokości 100000,00 zł

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: IODO@cezpolska.pl

CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy , tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane na mocy Kodeksu Pracy (RODO art. 6 ust. 1 lit c), natomiast inne dane, które dobrowolnie wskaże Pani/Pan w dokumentach rekrutacyjnych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe, np. dane dotyczące zdrowia, będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 9 ust. 2 lit. a). Powyższe zgody wyraża Pani/Pan poprzez przesłanie do Administratora dokumentów aplikacyjnych (zgoda konkludentna). Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego, a Administrator będzie je przetwarzał do zakończenia procesu rekrutacyjne, na który Pani/Pan aplikuje.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (zgoda wyrażana jest poprzez zaznaczenie checkbox). W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą lub zostaną przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje administrator, firmom doradczym i konsultingowym, firmom wspierającym procesy rekrutacyjne oraz zatrudnienie oraz upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, to jest dla przykładu: Policja bądź Sądy.

PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego.

1) – t. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy